Omgevingsvergunning Zwolle

Het bestuurscollege van de gemeente Zwolle heeft na de terinzagelegging van de plannen voor het zonnepark Weekhorst – dat circa 15 hectare beslaat -ingestemd met het afgeven van de vereiste…

Digitaal loket voor vergunning (Wabo)Verhuizen naar Zwolle. Omgevingsvergunning. Bij het oorlogsmonument in park Het Engelse Werk in Zwolle wordt woensdag oktober een korte herdenkingsplechtigheid gehouden.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de Wanneer gaat de omgevingsvergunning van start? De Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies zijn op 23…

Dat vreest dat de bedrijfsvoering wordt geschaad en vocht op meerdere gronden de verleende omgevingsvergunning aan bij de rec…

Bouwvergunning of Omgevingsvergunning aanvragen? AmstelBouwadvies is uw partner in het verzorgen van uwOmgevingsvergunning. Neem conact op!

Online vergunningaanvraag en melding. Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand …

Sinds 1 januari 2018 werkt stad Leuven met de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning), de verkavelingsvergunning en de…

Omgevingsvergunning Schuur Dorpsstraat Hekelingen Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu … In het weekblad “Den Helder op Zondag”, van 16 september, stond onder de rubriek “verlengen beslistermijn” dat burgemeester e… Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 26 september 2018

Schuur slopen, garage bouwen, inrit aanleggen, boom kappen? Dan kunt u in één keer een omgevingsvergunning aanvragen voor deze 4 activiteiten.

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue (46 … het bezwaar van groenrecycling Rouveen tegen de door de gemeente Stapho…

Voor bepaalde activiteiten op of rond uw perceel heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier leest u meer over deze vergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu … In het weekblad “Den Helder op Zondag”, van 16 september, stond onder de rubriek “Verlengen beslistermijn” dat burgemeester e… Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 26 september 2018 tot en
Bouwvergunning Rotterdam Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu … In het weekblad “Den Helder op Zondag”, van 16 september, stond onder de rubriek “Verlengen beslistermijn” dat burgemeester e… Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 26 september 2018

Omgevingsvergunning: Nieuws en kennis over de Wabo, omgevingsvergunning en het omgevingsrecht…

Vergunningwinkel
Beets 51
1475 JD Beets
085-0604 139
Vergunningwinkel

Zaanstad / Purmerend / Beverwijk – Het was vooral een heel juridisch-technisch … Er is een verschil tussen de omgevingsvergunning met toe…

About Naomi

No Comments

Be the first to start a conversation